/Files/images/2015-2016_kuzmenko/2233861801.jpg

План заходів з патріотичного виховання учнів ХЗОШ №64

І-ІІІ ступенів на 2019-2020 навчальний рік

(на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами 14-35 річного віку соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з головних складових національної безпеки України.

Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

Завдання національно-патріотичного виховання:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

- відновлення і вшанування національної пам'яті;

- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки. Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності;

- формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;

- сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

- підтримання кращих рис української нації - працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;

- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

- створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;

- реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.

№ п/п Завдання Концепції Зміст заходу Термін Виконавці
1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей. Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти. Вжити заходи для забезпечення організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного кадрового, навчально- методичного та матеріально-технічного забезпечення постійно Директор школи Колесник Є.В.,
заступник директора з виховної роботи Новікова М.М.
2. Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь Забезпечити розміщення державної символікиу закладі, виконання державного Гімну під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів Постійно Заступник директора з ВР Новікова М.М.
Участьу благодійних акціях воїнам АТО Вересень - жовтень заступник директора з виховної роботи Новікова М.М., класні керівники
Забезпечити участь школи в міських заходах до Дня Державного Прапора України Серпень Педагог-організатор Кузьменко Г.Я., класні керівники
Проводити в школі правову освіту та виховання, спрямовані на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків Постійно заступник директора з виховної роботи Новікова М.М., класні керівники
Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України»: - бесіда «Символи України» - бесіда «Конституція України – Основний Закон» - Брейн-ринг на знання І розділу Конституції України для учнів6-хкласів вересень-грудень заступник директора з виховної роботи Новікова М.М., класні керівники
Провести шкільний конкурс художніх учнівських робіт «Символи України», спрямований на виховання шанобливого ставлення до Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної символіки листопад Вчитель образотворчого мистецтва Ємельянова Л.І.
Провести конкурс малюнків «Я маю право!» лютий заступник директора з виховної роботи Новікова М.М., класні керівники
3 Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу Проводити серед учнівської молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об'єктами історичної та культурної спадщини України, області, міста, використовуючи активні форми роботи Постійно заступник директора з виховної роботи Новікова М.М., класні керівники
4 Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації Забезпечити додержання норм статті 10 Конституції України та законодавства про мови. Утверджувати пріоритет української мови як державної Постійно Директор школи Колесник Є. В.
Забезпечити проведення виховних заходів відповідно до Концепції державної мовної політики, спрямованих на виховання української мовної свідомості та національної гідності Постійно Заступник директора з виховної роботи Новікова М. М., класні керівники
Забезпечити участь школярів у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, Шевченківському конкурсі, Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»,міськомуконкурсі читців , авторської поезії, прози жовтень – березень Вчителі української мови та літератури, бібліотекар Пушиліна С.О.
Провести Дні української писемності та мови Листопад, лютий
5 Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення акцій, конкурсів патріотичного спрямування. Постійно заступник директора з виховної роботи Новікова М.М., класні керівники
Забезпечити проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання дітей та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління: День партизанської слави (виховні години«Подорожіпартизанськими стежками»); Операція «Забуті могили»; Протягом року вересень заступник директора з виховної роботи Новікова М.М., класні керівники
Забезпечити участь у Всеукраїнських конкурсах на кращу творчу та науково-дослідницьку, пошукову роботу серед учнівської молоді з вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю, міста. Жовтень (за планом) заступник директора з виховної роботи Новікова М.М.
Провести для класних керівників круглий стіл на тему: «Організація заходів, спрямованих на утвердження патріотизму та національної свідомості молоді» серпень заступник директора з виховної роботи Новікова М.М.
Організувати проведення заходів із відзначення ювілейних, історичних, пам’ятних дат, знаменних подій у житті українського народу. Протягом року Педагог-організатор Кузьменко Г.Я., класні керівники
Провести виховні години, приурочені до традиційних народних свят: Дня Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Святого Миколая, Свята Різдва Христова, Великодня тощо. Протягом року Класні керівники
Забезпечення співпраці з радою ветеранів міста в організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат. Постійно Педагог-організатор Кузьменко Г.Я.
6 Відновлення і вшанування національної пам’яті У планах роботи школи передбачати заходи, відповідно до Календаря дат, рекомендованого Громадською радою з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України Постійно заступник директора з виховної роботи Новікова М.м., класні керівники, педагог-організатор Кузьменко Г.Я.
Провести єдиний урок «Немеркнуче світло Великого Подвигу» 28 жовтня заступник директора з виховної роботи СНовікова М.М., класні керівники
Організувати тематичну виставку до Дня Збройних Сил України 4-7 грудня Бібліотекар Пушиліна С.О.
7 Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби Брати участь у днях відкритих дверей ВНЗ, які готують молодь до державної та військової служби Постійно заступник директора з виховної роботи Новікова М.М., класні керівники
Забеспечувати участь у спартакіадах допризовної молоді Щорічно Вчитель фізичного виховання Бондаренко В.В.,вчитель «Захисту Вітчизни» Голдін В.М.
Організовувати зустрічі із військовослужбовцями, екскурсії до військової частини. Постійно заступник директора з навчально- виховної роботи Сєрокурова Н.А., вчитель «Захисту Вітчизни» Голдін В.М.
8 Відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді Взяти участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») Відповідно до Положення про проведення ігор Вчительфізичного вихованняБондаренко В.В.,вчитель «Захисту Вітчизни» Голдін В.М.
9 Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами Проводити заходи, спрямовані на формування світогляду солідарності поколінь, любові до матері і батька, поваги до свого роду Протягом року Класні керівники
Проводити роботу з батьками в рамках програми «Родинна твердиня», сприяти оволодінню батьками сучасними педагогічними знаннями й уміннями Протягом року Класні керівники
Провести День Матері Травень Класнікерівники, педагог-організатор Кузьменко Г.Я.
Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та старших класів Постійно Педагог-організатор КузьменкоГ.Я.,класні керівники
Продовжити розвиток волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам, бійцям АТО Постійно Педагог-організатор КузьменкоГ.Я.,класні керівники
Забезпечити участь школярів у Всеукраїнських та обласних благодійних заходах Протягом року Педагог-організатор КузьменкоГ.Я.,класні керівники
10 Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання Брати участь у міських урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах, відзначенніДня міста Постійно Педагог-організатор КузьменкоГ.Я.,класні керівники
Підтримувати й сприяти розвитку державно-громадського управління освітою; забезпечити координацію спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнів Постійно Педагогічний колектив
11 Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини Проводити благоустрій школи та прилеглої території Під час місячників благоустр,.протягомнавчальн.року Заступник директора з виховної роботи Новікова М.М. Педагог-організатор КузьменкоГ.Я.,класні керівники
Здійснювати заходи зі збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування у населення екологічної культури і підвищення екологічної свідомості, розвитку у школі юннатівського руху, широкого залучення дітей та молоді до природно-заповідної справи Постійно Вчительбіології ПономаренкоО.І., класні керівники
Організовувати заходи по підтримці у належному вигляді території біля пам’ятника загиблим воїнам в роки ВВв на мікрорайоні Постійно Заступник директора з виховної роботи Новікова М.М. класні керівники
12 Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави Включити в план роботи школи, плани класних керівників заходи щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці Протягом навчальн.року Заступник директора з виховної роботи Новікова М.М. класні керівники
13 Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я Забезпечувати участь учнів на всіх етапах масових заходів художньо-естетичного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчогота спортивного напрямку Протягом навчальн.року Заступник директора з виховної роботи Новікова М.М. педагог-організатор Кузьменко Г.Я.,педагогічний колектив
Організувати та провести заходи, спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя Постійно Вчителі фізичного виховання
Продовжити роботу інноваційної просвітницько-оздоровчої превентивної програми «Рівний-рівному», «Дорослішай на здоров’я» Постійно психолог Яровинська О.М.
Забезпечити участь школярів у міських,обласних спортивних змаганнях Постійно Вчителі фізичного виховання
14 Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків. Постійно Заступник директора з виховної роботи Новікова М.М. практичнийпсихолог Яровинська О.М., класні керівники
Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві Постійно

Закони України

- Закон України " Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України в XX столітті"

-Закон України "Про засудження комуністичного та націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні"

- Закон України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років"

Укази Президента України

- Указ Президента України № 480/2016 "Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів"

- Указ Президента України від 06.10.2016 "Про відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи"

· Указ Президента України №580/2015 "Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки";

· Указ Президента України від 12.06.2015 № 334 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді";

· Указ Президента України від 25.10.2002 р. № 948 "Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента від 29.10.2003 р. № 1227, від 16.12.2014 р. № 934)";

· Указ Президента України від 24.03.2012 р. № 212 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента від 25.06.2013р. № 342, від 28.04.2015 р. № 246);

· Указ Президента України віід 24.03.2015 р. № 169 "Прозаходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни";

· Указ Президента України від 13.11.2014 р. № 871 "Про День Соборності України";

· Указ Президента України від 13.11.2014 р. № 872 "Про День Гідності та Свободи";

· Указ Президента України від 14102014 р. № 806 "Про День захисника України";

· Указ Президента України від 24.09. р. № 744 "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності";

· Указ Президента України від 27.04.2009 р. № 272 "Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції "Відродити. Пам'ятати. Зберегти";

Постанови, Розпорядження, Доручення Кабінету Міністрів України

· Розпорядження від 25 грудня 2015 р. № 1400-р "Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік";
· Розпорядження від 8 грудня 2009 р. № 1494-р "Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 954-р "Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві".

Постанови Верховної Ради України

· Про Державний прапор України;

· Про Державний герб України;

· Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді: від 12.05.2015 р. № 373-VIII

Накази Міністерства освіти і науки України

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 р. № 439 "Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";

· Наказ Міністерства освіти і нуки Украіни від 16.07.2015 р. № 768 "Про національно-патріотичне виховання в системі освіти";

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 31.03.2014 р. №276)";

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 р. № 1232 "Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді";

· НаказМіністерства освіти і нуки України від 28.05.2015 р. № 582 "Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді";

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах";

· Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

· Наказ Міністерства України у справах сім'і, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 р. № 3754/981/538/49 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді";

Листи Міністерства освіти і науки України

Лист Інституту модернізації змісту освітивід 25.07.2016 № 2.1/10-1828«Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.

Лист МОН Українивід 28.04.2016 № 1/9-212 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення».

Лист МОН № 1/9-66 від 05.02.16 року«Щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні»

ЛистМОН України від 02.09.2016 № 1/9-455«Щодо проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру»

Лист МОН України від 17.11.2016 № 1/9-605 «Щодо заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів»

· Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.20114 р. № 1/9-412 "Про проведення Уроків мужност";

· Лист Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014 р. № 1/9-543 "Про відзначення 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України";

· Лист Міністерства освіти і науки України від 14.11.2014 р. № 1/9-593 "Методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті до 81 роковин голодомору";

· Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 р № 1/9-614 "Про методичні рекомендації з патріотичного виховання";

· Лист Міністерства освіти і науки України від 17.02.2015 р. № 1/9-78 "Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах";

· Лист Міністерства освіти і науки України від 09.04.2015 № 1/9-188 " Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни";

· Лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2015 р. № 1/9-211 "Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі"

· Щодо відвідування музеїв та навчально-тематичних екскурсій: лист від 08.05.2015 р. № 1/9-235;

· Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю: лист від 22.05.2015 р. № 1/9-255;

· Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти: лист від 24.06.2015 р. № 1/9-302.

Методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті

Методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

· до відзначення Дня пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8-9 травня 2015 року);

· до 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України (відзначалось 28 жовтня 2014 року);

· до відзначення 14 жовтня Дня захисника України (відзначається з 14 жовтня 2014 року);

· до 75-ї річниці початку Другої світової війни (1 вересня 2014 року);

· до Європейського Дня пам’яті жертв сталінізму і нацизму та 75-річчя пакту Гітлера-Сталіна (вшанування відбулося 23 серпня 2014 року);

· методичні матеріали для використання у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та військовослужбовців щодо встановлення Дня захисника України (додаток до доручення Глави Адміністрації Президента України від 23.10.2014 р. № 02-01/3078).

Національні свята і пам’ятні дати у системі патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

22 січня День Соборності України

29 січня День пам’яті героїв Крут

8 травня День пам’яті та примирення

9 травня День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги)

28 червня День Конституції України

23 серпня День Державного прапора

24 серпня День Незалежності України

14 жовтня День захисника України

28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників

21 листопада День Гідності та Свободи

6 грудня День Збройних сил України

Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік

Кабінетом Міністрів України затверджено план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік. Відповідно до розпорядження упродовж року мають бути проведені освітньо-виховні, інформаційні й культурологічні заходи щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Кiлькiсть переглядiв: 0