Стаття 30. Закону про освіту. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

Джерело:

Стаття 30.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освітиформуютьвідкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність таоприлюднюютьтаку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушеннями зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статутзакладу освіти;
 • ліцензії напровадженняосвітньої діяльності;
 • сертифікатипро акредитацію освітніх програм,сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структурата органи управліннязакладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелікосвітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензійний обсяг тафактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти(згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями науковоїта/або мистецькоїдіяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них,розмір оплати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелікдодатковихосвітніх таіншихпослуг, їхцінуі порядок надання та оплати;
 • іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законами України.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Статут школи

Нормативні документи

Звіт директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №64 Харківської міської ради Харківської області перед громадськістю про освітню діяльність у 2019/2020 н. р. та завдання на 2020/2021 н. р.

Накази по школі

Структура і органи управління навчального закладу

Навчальний план ХЗОШ №64 на 2020/2021 навчальний рік

Режим роботи школи

Адміністрація школи

Педагогічний колектив

Графік прийому громадян

Мережа закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Навчальний план

Фінансове забезпечення закладу освіти

Мова освітнього процесу

Правила прийому до закладу освіти ХЗОШ № 64

Набір до 1-го класу 2020/2021 навчального року

Реформа освіти

Історія школи

Територія обслуговування, що закріплена за закладом освіти

Наявність вакантних посад

Умови доступності навчального закладу для осіб з особливими потребами

Кошторис

Річні звіти про діяльність закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Охорона школи

Додаткові послуги

Протидія БУЛІНГУ

Кiлькiсть переглядiв: 0