Правила прийому до закладу освіти

Відповідно до Статуту навчального закладу

2.6. Зарахування учнів до всіх класів Навчального закладу здійснюється безпроведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.8. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється, як правило, допочатку навчального року за наказом його директора.

Для зарахування учня до Навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають допершого класу), до навчального закладу III ступеня – документ провідповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.9. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до Навчального закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

Порядок зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу МОН України від 16.04.2018 № 367 "Про затвердження Порядку зарахування , відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти".

Набір до 1-го класу 2018-2019 навчальний рік

Кiлькiсть переглядiв: 71